Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 12.30 hores
  
Consell Insular de Menorca - Plaça Biosfera, 5 · 07703 Maó (Edifici CIMe) - Telèfon: 971 356 050 - e-mail: sindicatura.greuges@cime.es
Fem valer els vostres drets perquè el Consell Insular i els ajuntaments de Ferreries, Sant Lluís i Es Castell us escoltin
Qui són els síndics?
  • Gràcia Segui, José Barber i Pepa Gil, membres actuals de la Sindicatura de Greuges.

 
 
 
Què és la Sindicatura?
La paraula sindicatura vol dir reunió de síndics.
Un síndic és aquella persona encarregada dels interessos i les gestions d'una comunitat.
La Sindicatura de Greuges a Menorca?
És el mateix que el defensor del poble o de la ciutadania.

La va crear el Consell Insular de Menorca i està formada per tres membres, elegits pel Ple del Consell i que han d’exercir el càrrec de manera altruista.

La Sindicatura és una institució totalment independent del Consell Insular.
Qui pot dirigir-se a la Sindicatura de Greuges de Menorca?
Tothom que viu a Menorca o hi és de pas pot presentar una reclamació o queixa a la Sindicatura si se sent perjudicat per:

         - El Consell Insular de Menorca.
       
         - L' Ajuntament de Ferreries.
       
         - L' Ajuntament de Sant Lluís.
         
         - L' Ajuntament des Castell.

         - L' Ajuntament des Mercadal.


 
En quins assumptes pot intervenir la Sindicatura?
La Sindicatura pot:

- Intervenir en gairebé tots assumptes i temes que afecten la vida diària dels ciutadans i que tenen a veure amb els serveis que depenen del Consell Insular i els ajuntaments de Ferreries, Sant Lluís i Es Castell: serveis socials, urbanisme, turisme, cultura, activitat econòmica, etc.

- Assessorar i orientar els ciutadans davant de qualsevol problema que tengui amb el Consell Insular i els ajuntaments adherits.

- Actuar d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan considera que és necessària una intervenció en defensa dels drets dels menorquins.


La Sindicatura no pot intervenir:

- Si ha passat més d’un any de la data dels fets que motiven la queixa.

- Si l'assumpte està pendent d’una resolució judicial.

- En conflictes entre particulars.


 
Com es pot presentar una queixa?
La queixa es pot presentar mitjançant un escrit firmat en què constin les dades d'identificació de la persona interessada i els documents que puguin servir per aclarir el cas i presentar-ho per:

     - Registre d'entrada.
 
     - Correu electrònic: sindicatura.greuges@cime.es
 
     - Entrar a la pàgina www.sindicaturadegreuges.cime.es i emplenar el formulari.

Per a qualsevol dubte ens pots telefonar al 971 356 050 ext. 2282.

La Sindicatura garanteix la confidencialitat del contingut de totes les queixes.

L'actuació de la Sindicatura de Greuges de Menorca és sempre personal, directa, reservada i gratuïta.

 
Com actua la Sindicatura?
Els síndics estudien totes les queixes rebudes i la possible documentació que s’hagi adjuntat.

Si creuen que la queixa és raonada, s’obre un expedient; en cas contrari, es comunica a la persona que l’ha presentada que no es pot admetre a tràmit.

En cas de ser admesa a tràmit s’obre un temps d’estudi de la queixa i es demanen els informes tècnics que s’estimin oportuns.

Un cop acabada aquesta etapa d’investigació, la Sindicatura emet un dictamen o una resolució valorativa en termes de dret i d’equitat.

La decisió adoptada es tramet a l'òrgan corresponent i es recomana una proposta per solucionar el problema.

La Sindicatura també pot formular propostes, advertències i suggeriments als òrgans del Consell i els ajuntaments adherits amb l’objectiu de facilitar la resolució de possibles problemes i evitar, d’aquesta manera, que els fets es tornin a produir.


 Darreres notícies
 
Nota premsa
06.07.2021
Plaça Biosfera, 5 · 07703 Maó (Edifici CIMe) - Telèfon: 971 356 050 - e-mail: sindicatura.greuges@cime.es
CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Texte
Texte
Texte
Texte
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó - T. 971 36 07 93
cultura@cime.es - info@menorcatalayotica.info